Theo chương trình Kỳ họp thứ năm, hôm nay (9/6), Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong buổi sáng và dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự vào chiều cùng ngày. Trước khi họp tổ các đại biểu họp toàn thể tại hội trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *