Từ khi Bộ Y tế phát động phong trào đăng ký hiến, mô tạng đến nay , Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận hơn 47.000 đơn đăng ký hiến tạng. Dựa vào kết quả cùng kinh nghiệm có được từ bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế – Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người quyết định thành lập Chi hội vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam khu vực phía Nam với mong muốn phát triển hệ thống mạng lưới tư vấn, vận động hiến, lấy, ghép tạng từ người cho chết não có tính thống nhất trong toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *