Với nhiều nội dung quan trọng, Mekong Connect 2022 được kỳ vọng sẽ  góp phần tạo động lực, là điểm tựa cho sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng sinh thái, bền vững, mang bản sắc sông nước trong bối cảnh mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *