Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 -19/5/2021, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, CT nước, QH, Chính phủ, UB Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *