Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận ở tổ là tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn chưa quyết liệt, kịp thời trong thực hiện công vụ. Tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc dẫn đến chậm tiến độ, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và niềm tin của doanh nghiệp, người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *