Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội chậm nhất trước ngày 15/8 phải phối hợp với các đơn vị liên quan, đôn đốc các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà bảo đảm khẩn trương, hiệu quả, tránh tình trạng phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian và gây khó khăn cho người lao động. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương thực hiện việc hỗ trợ này rất chậm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *