Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 200 bức ảnh về những sự kiện, tác phẩm và chân dung nghệ sĩ tiêu biểu đã làm nên dấu ấn rực rỡ cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam trong suốt 70 năm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *