Sáng 10/12, Cụm thi đua Bắc sông Hậu tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm tổng kết đánh giá công tác Mặt trận năm 2021, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Tại tỉnh Vĩnh Long, dự hội nghị có ông Hồ Văn Huân, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *