Đánh cắp số phận

Theo báo cáo của chính phủ, trong số 22 lĩnh vực trọng tâm được yêu cầu rà soát thì phát hiện 16 văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, 93 văn bản và 1 luật có nội dung còn bất cập. Tại hội nghị các đại biểu đề xuất các cơ quan, người có thẩm quyền và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu, sử dụng kết quả rà soát tại báo cáo của Chính phủ để nghiên cứu, chủ động đề xuất xử lý các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *