Bên bờ hạnh phúc

Sáng 27/03, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng, tiếp tục khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *