Luật PPP (Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ) đã nói rất cụ thể nhà nước chỉ tham gia không quá 50% tổng mức đầu tư dự án, còn lại là nhà đầu tư. Tuy nhiên từ khi luật PPP có hiệu lực thi hành tới nay thì chưa có một nhà đầu tư nào đầu tư PPP. Chính vì vậy việc Quốc hội xem xét nâng mức 50% lên 70% để nhằm tạo thêm sức hấp dẫn cho các dự án PPP, và có thể thu hút nguồn lực xã hội vào các dự án trọng điểm của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *