Theo kế hoạch, năm 2024, thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức 16 cuộc thanh tra, 12 cuộc kiểm tra, phối hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện 71 cuộc kiểm tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *