Thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở. Nhờ vậy, lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *