Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai  – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long thông báo, vào lúc 17 giờ chiều 02/02, độ mặn xâm nhập theo kỳ triều cường rằm tháng giêng âm lịch được ghi nhận ở mức cao nhất là 2,7 phần ngàn tại cống Nàng Âm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *