Bên bờ hạnh phúc

Được tỉnh và huyện chọn xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức tham gia tích cực của nhân dân, xã Quới An, huyện Vũng Liêm đã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM nâng cao theo kế hoạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *