Bên bờ hạnh phúc

Đây là năm đầu tiên tỉnh Vĩnh Long xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá và triển khai công tác đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương, nhằm xây dựng những giải pháp cụ thể, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chất  lượng hoạt động của bộ máy tổ chức chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *