Hưởng ứng Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” do Bộ Công Thương phát động từ  ngày 04/12/2023 – 10/01/2024, tại Vĩnh Long, Sở Công thương đã có nhiều hoạt động để thu hút các đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực chương trình này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *