Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 22.600 người dân tộc Khmer, sống tập trung ở huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và Thị xã Bình Minh. Để góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer, những năm qua tỉnh Vĩnh Long đã triển khai tốt nhiều chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ có sự quan tâm tích cực của Đảng và nhà nước, cộng với tinh thần chịu khó, tự lực trong lao động sản xuất, mà hiện nay đời sống của đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh được nâng lên đáng kể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *