Thời gian qua, cùng với việc đầu tư cho giáo dục, tỉnh Vĩnh Long còn đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cộng đồng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Từ đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều cá nhân, tập thể chung tay góp sức vì sự nghiệp khuyến học, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực của địa phương và thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *