Bên bờ hạnh phúc

Bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ban hành 2 quyết định số 384 và 385 công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 2 loại hình văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đó là Lễ hội truyền thống Lễ hội Văn Thánh Miếu và nghệ thuật trình diễn dân gian “Nghệ thuật hát bội” tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *