Bên bờ hạnh phúc

Với tổng diện tích mặt nước gần 2080 ha, tỉnh Vĩnh Long là địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản. Những năm qua, ngành thủy sản của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959- 1/4/2024), phóng viên THVL có ghi nhận về những nỗ lực trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *