Sáng nay (23/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Hồ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện và sâu sắc kết quả hoạt của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *