Tam Bình và Trà Ôn là 2 địa phương của tỉnh Vĩnh Long có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhờ sự quan tâm chăm lo đầu tư của Đảng, Nhà nước mà bộ mặt nông thôn nơi đây đã không ngừng khởi sắc. Tuy nhiên, để nâng cao đời sống cho người dân, phát triển mô hình thư viện, đặc biệt hình thành văn hóa đọc cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc rất cần sự chung tay nỗ lực của các cấp, các ngành và đoàn thể tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *