Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Năm nay tỉnh Vĩnh Long dự kiến phát triển thêm gần 693 ngàn mét vuông nhà ở tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *