Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Việc này sẽ giúp hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế trong việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *