Hiện nay, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho kinh tế xã hội phát triển. Chính vì thế thực hiện chủ đề tháng thanh niên “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, những ngày qua cùng với các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long, tuổi trẻ huyện Long Hồ đã và đang tích cực phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số, để vận động, hướng dẫn người dân vận dụng các ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sốngở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *