Thực hiện công tác truyền thông, can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, từ đầu năm đến nay, ngành y tế Vĩnh Long đã tổ chức trên 500 cuộc tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về phòng chống HIV/ AIDS, cho trên 7.600 người dân trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *