Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trà Ôn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *