HIV không chỉ là một bệnh truyền nhiễm mà còn là vấn đề y tế công cộng của mỗi quốc gia và toàn cầu. Năm 2023 đánh dấu mốc tròn 40 năm thế giới tìm ra virus HIV và Việt Nam đã trải qua 33 năm ứng phó với đại dịch này và đang kiểm soát tốt dịch bệnh, được đánh giá là điểm sáng trên bản đồ phòng, chống HIV/AIDS của thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *