Theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt về hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Vĩnh Long là một trong 10 cơ sở điều dưỡng do địa phương quản lý ở Vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong tổng số 70 cơ sở được phân bổ theo các vùng kinh tế – xã hội trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *