Bên bờ hạnh phúc

Năm 2024, thị xã Bình Minh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 115 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp của thị xã Bình Minh đã tập trung làm tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhờ vậy đến nay, thị xã Bình Minh đã sẵn sàng cho công tác giao quân năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *