Tại huyện Long Hồ,  174 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020  sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *