“Mùng một tết Cha, Mùng hai tết Mẹ, mùng ba tết Thầy”. Người thầy được tôn kính ngang hàng với Cha, Mẹ. Điều này cho thấy truyền thống tôn sư trọng đạo, một nét đẹp văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *