Trong năm 2023, tỉnh Vĩnh Long xảy ra nhiều điểm sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Để tạo sự thuận lợi cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa vào thời điểm cuối năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, hiện các địa phương đang tập trung gia cố các điểm sạt lở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *