Để thu hút đầu tư, thời gian qua, nhất là sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, tỉnh Vĩnh Long luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến tỉnh đầu tư và triển khai thực hiện các dự án. Chính sách mời gọi ưu đãi đầu tư của tỉnh đã được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *