Đại dịch COVID -19 ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42 nhằm hỗ trợ người dân. Tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện các bước chuẩn bị sẵn sàng tiến hành hỗ trợ các nhóm đối tượng theo quy định của Chính phủ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *