Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, có ý nghĩa mở đầu cho năm mới, đón chào một vụ mùa mới, với nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi. Trong niềm vui được mùa, đời sống ngày càng được phát triển, nâng cao, bà con đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long đang đón Tết cổ truyền ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *