Hiện tại nông dân trồng cam sành ở các huyện Tam Bình, Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, thu hoạch 1 công cam, sau khi bán cho thương lái, số tiền thu về thấp hơn chi phí đầu tư. Mặc dù bị lỗ vốn, nhưng việc tiêu thụ cam sành trên thị trường hiện nay không dễ dàng chút nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *