Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc,trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Long Hồ đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, vận động nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Trong đó đáng chú ý là việc vận động chăm lo nhà ở cho hộ nghèo đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *