30 năm qua, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long luôn là nơi tập hợp, giáo dục hiệu quả thanh thiếu nhi, thông qua nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt học tập và là cơ sở phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, cái nôi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách sống, ươm mầm và chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *