Đến nay, đoàn công tác xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ do ông Lữ Quang Ngời- phó bí thư tỉnh ủy- chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã kết thúc thành công theo kế hoạch đã đề ra. Bước đầu đã kết nối, đặt nền móng để các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long có thể mở rộng thị trường tại Hoa Kỳ trong những năm tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *