Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Hồ năm 2022 diễn ra đúng ý định, đúng kế hoạch; đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập; được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *