Trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, các thế hệ cháu con luôn đời đời nhớ ơn công đức các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Giỗ tổ Hùng Vương – hướng về nguồn cội đã trở thành đạo lý truyền thống vững bền tiếp nối qua nhiều thế hệ người Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *