Sáng 05/05, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp giao ban Khối Văn hóa-Xã hội quý 1 năm 2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án, chương trình giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao; đồng thời định hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *