Mô hình được thực hiện từ tháng 6 năm 2023 trên vườn cam sành vừa thu hoạch lứa đầu tiên. Nông dân được ngành chuyên môn hướng dẫn nâng độ pH đất, tăng cường bón phân hữu cơ, nấm vi sinh có lợi để cải tạo đất nhằm giúp bộ rễ phát triển tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *