Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác của 3 thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân  dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nên đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là góp phần thực hiện tốt hơn việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; tổ chức tiếp xúc cử tri, theo dõi đôn đốc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện tốt công tác xây dựng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh….. từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *