Sáng nay (8/12), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Trong hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tập trung xem xét báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết và chương trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2023; dự thảo nghị quyết năm 2024 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xem xét, quyết định 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xem xét quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *