Bên bờ hạnh phúc

Trong quý I, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục hoạt động đúng định hướng, có sự đầu tư chất lượng về nội dung, xây dựng nhiều chương trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 đã góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, về ý nghĩa ngày tết Cổ truyền của dân tộc. Các cơ quan báo chí trong tỉnh phản ánh kịp thời, khá toàn diện các hoạt động, thông tin thời sự, chính trị diễn ra trong tỉnh, trong nước và thế giới; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của Nhân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *