Báo cáo tạo Hội nghị cho biết, năm 2023 việc liên kết giữa các địa phương trong Tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là các địa phương đã hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *