Được thành lập ngày 6/12/1989, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị – xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh. Từ khi thành lập đến nay, các cấp Hội không ngừng được củng cố, phát triển và hoạt động có hiệu quả, thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Phát huy vai trò, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động tham gia xây dựng đời sống, xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *